Thống kê
Hôm nay : 144
Tháng 09 : 3.033
Năm 2021 : 150.753
Trích yếu
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đôn đốc hoạt động website các trường học trong huyện
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư về chương trình GDMN
Ngày ban hành:
19/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
phong giao duc duc tho
Ngày ban hành:
24/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
vb ve pccc
Ngày ban hành:
02/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
07/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
17/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
Ngày ban hành:
14/04/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
11/02/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
30/01/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook